Grener

Aktivitetsplan 2018

PLanen vil bli fortløpende oppdatert. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Årsplan 2018 GU-FH
JANUAR
6-7. Storsamling NIH
 
FEBRUAR
11. Steward-konferanse, Ullevål
 
MARS
16-18. HM-FH
 
APRIL
 
MAI
10-13. Nordisk mesterskap CPEDI3* Epona/Sørlandsparken
25-27. Rekrutteringssamling Rauland Ridesenter
 
JUNI  
   
JULI  
   
AUGUST  
   
24-26. NM FH 2018 Hønefoss
SEPTEMBER  
   
OKTOBER  
   
NOVEMBER  
   
DES  
   

Grener