Grener

Aktivitetsplan 2018

PLanen vil bli fortløpende oppdatert. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Årsplan 2018 GU-FH
JANUAR
6-7. Storsamling NIH
FEBRUAR
11. Steward-konferanse, Ullevål
 27. GU-FH møte Skype
MARS
16-18. HM-FH
 20. GU-FH møte Skype
APRIL
 24.  GU-FH møte Skype
MAI
10-13. Nordisk mesterskap CPEDI3* Epona/Sørlandsparken
11. GU-FH møte Epona
25-27. Rekrutteringssamling Rauland (Sigrid Rui)
JUNI  
 9-10. Treningssamling FH
Bruråk (TRØN)
Ansvarlig: Hilde Stømner
 13. GU-FH møte kl 14-18 Ullevål Stadion
JULI  
   
AUGUST  
24-26. NM FH 2018 Hønefoss
SEPTEMBER  
 21-23. Rekrutteringssamling Rauland (Sigrid Rui)
OKTOBER  
   
NOVEMBER  
   
DES  
   

Grener

X