Grener

Aktivitetsplan 2017

JANUAR
18 Møte GU-FH Skype Skype kl 2030-2200
07-08 «Samling uten hest» alle grener Felles fagkonferanse NIH. Hege og Sigrid. Anita H?
     
FEBRUAR    
15 Møte GU-FH Skype
     
MARS    
15 Møte GU-FH Skype
     
APRIL    
26 Møte GU-FH Skype
     
MAI    
6-7 Storsamling FH (Lefdals Rideskole, Vestfold) Ansvar: Hilde Stømner
18-21 CPEDI3* Kristiansand FH + dressur (på Epona)
     
JUNI    
13 Halvdagsmøte GU-FH Ullevål kl 1600 – 2000
     
JULI    
28-02 Nordisk CPEDI3* Hammarö (SWE) FH + dressur
     
AUGUST    
20-23 EM Paradressur Gøteborg  
26-27 Samling Bruråk, Trøndelag Ansvarlig GUFH: Hilde S.
SEPTEMBER    
 7 Møte GU-FH Skype
15-17 NM-FH Borge Rideklubb  
     
OKTOBER    
7-8 Samling Østlandet (Lefdal) Avlyst pga for få påmeldte
 16 Møte GU-FH Skype
 22-23 NRYF Utviklingsforum  UBC, Ullevål Stadion
28-29 Samling Rogaland
(Stall Rød)
Ansvarlig GUFH: Hege
NOVEMBER    
 7 Møte GU-FH Skype
25 Inspirasjonssamling u. hest (Østlandsområdet) Ansvarlig GUFH: Anita J.
(dato kommer)
 DESEMBER    
 13 Halvdagsmøte GUFH Ullevål, rom kl 14 – 1900
     

Det tas forbehold om eventuelle endringer.

 

 

Grener