Grener

Hva er feltritt?

Feltritt som konkurransegren består av tre forskjellige delprøver på ett og samme stevne; dressur, sprang og terrengprøve. Feltritt er krevende både for hest og rytter og fordrer solide basisferdigheter i både dressur- og sprangridning. God kondisjon, styrke og balanse for hest og rytter er avgjørende for å lykkes i feltritt.

Feltritt deles også inn i ulike klasser, og på sprangbanen er hindrene fem cm høyere enn i terrenget i alle klasser.

Konkurransen
Dressurprøven skal vise hestens rene og frie gangarter, fremadbydning og lydighet. Terrengrittet består av faste hinder satt opp i skog og mark. Der forserer man hinder som banketter, vannkompleks, grøfter og andre faste hinder som blir bygget ut i fra naturen som er på stedet. Sprangprøven skal vise at hesten er villig, energisk og lydig på en bane med nedslagbare hinder.

Bedømmingen i feltritt er basert på straffepoeng, og den som har færrest straffepoeng vinner konkurransen. Terrengprøven har størst innvirkning på sluttresultatet, deretter dressurprøven og til slutt sprangprøven.

Antrekk
Under dressur og sprangprøven gjelder samme regler for antrekk som i ordinære prang og dressurkonkurranser. Under terrengrittet tillates lettere antrekk, skjorte eller genser, men hjelm og sikkerhetsvest er påbudt.

I tillegg gjelder følgende regel  for medisinsk informasjon (KR V – § 557):

  1. “Rytteren har ansvar for å informere arrangøren senest ved starterklæring om et telefonnummer til rytterens medhjelper(e) på stevneplassen eller til nærmeste pårørende. TD skal før stevnet starter forsikre seg om at alle ryttere har levert slik informasjon, og før start på utholdenhetsprøven overlevere en liste med informasjonen til medisinsk ansvarlig under stevnet.
  2. Ryttere med en medisinsk historie som tilsier behov for spesielle handlinger ved en ulykke, skal bære på seg medisinsk informasjon om dette –gjerne i form av et armbånd, kjede eller annet som gjør informasjonen raskt tilgjengelig for førstehjelpspersonellet.”

 

Grener

X