Grener

Internasjonal start

Full oversikt over kvalifiseringskrav finner du i KR V, Feltritt.

Ved start på nasjonale stevner i utlandet, gjelder kvalifiseringskravene i de respektive landene.

Uttakskrav for start på Internasjonale (FEI) stevner

Kvalifisering

Ryttere er selv ansvarlige for at de er kvalifisert i henhold til det norske reglementet og FEIs kvalifiseringsregler. Ryttere bør planlegge sin satsing i god tid med tanke på dette.
Ryttere som fraviker reglementet kan bli strøket fra landslag eller elitegruppe og fremtidig representasjon.

Uttak

Uttak til alle internasjonale (FEI) stevner i feltritt gjøres av landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson.
Ekvipasjer som ønsker å bli vurdert for uttak til internasjonale stevner må melde sin interesse samt sende inn  en oversikt over sine kvalifiseringer med direkte linker til stevneresultater i god tid før påmeldingsfrist.
Oversikten sendes til NRYFs sportskoordinator feltritt – Turid Løken – på e-post: turid@rytter.no .

Det er satt opp minstekrav for uttak til CICP/CCIP1* eller CIC/ CCI1*:
kvalifiserende resultat fra enten CNCP1* eller CNC1* med feilfri utholdenhetsprøve.
På høyere nivå er minstekravet FEI’s “Minimum Eligibility Requirements” (MER).

Oppnådd minstekrav er imidlertid ingen garanti for uttak, endelig vurdering gjøres alltid av landslagsleder.

 

Grener

X