Grener

Møtereferat 2018

Møteplan GU-F 2018 (med forbehold om endringer)

DATO KOMMENTAR MØTEREFERAT
JANUAR
9 Telefonmøte Møtereferat GU-F nr 01/2018 (pdf)
23 Sørum Fritidsgård – Skolestua Møtereferat GU-F nr 02/2018 (pdf)
FEBRUAR
12 Sørum Fritidsgård – Skolestua Møtereferat GU-F nr 03/2018 (pdf)
MARS
12 Telefonmøte Møtereferat GU-F nr 04/2018 (pdf)
APRIL
10 Sørum Fritidsgård – Skolestua Møtereferat GU-F nr 05/2018 (pdf)
MAI
7 Telefonmøte kl 1900 – 2030 Møtereferat GU-F nr 06/2018 (pdf)
JUNI
5 Sørum Fritidsgård – Skolestua Møtereferat GU-F nr 07/2018 (pdf)
AUGUST
28 Sørum Fritidsgård – Skolestua
SEPTEMBER
27 Telefonmøte
OKTOBER
25 Telefonmøte
DESEMBER
3 Telefonmøte

Grener

X