Grener

Feltrittskortet

Feltrittskortet er et alternativ til ordinær sprangkvalifisering (jfr KR V – § 522.7).

Prøven består i at rytteren må vise at han behersker hesten i temporidning og hopping av enkelte typehinder for terrengritt. Avslutningsvis skal ekvipasjen ri en terrengbane. Her bedømmes rytterens sits og balanse, evnen til å følge hesten og ri i god rytme og riktig tempo. Rytteren skal også vise evne til å planlegge rideveiene og vurdere vanskeligheter underveis i rittet.

Feltrittskortet utstedes for tre ulike nivå for hesteekvipasjer og to ulike nivå for ponniekvipasjer:

Nivå 1:
90 cm hest og Lett-P
Nivå 2:
100 cm hest
Nivå 3:
CNC*/CCN* og CNCP*

Ved godkjent prøve får ekvipasjen utstedt feltrittskortet for det aktuelle nivå. Feltrittskortet må medbringes stevneplassen som et bevis på at ekvipasjen er kvalifisert for å starte feltritt på det aktuelle nivået.

Dersom treneren ikke godkjenner prøven, skal rytteren få skriftlig begrunnelse med tilbakemelding om hva som må forbedres. Rytteren kan stille til ny prøve hos samme eller en annen godkjent trener etter tidligst to uker.

Mer informasjon om feltrittskortet finner du i KR V – tillegg 3.

BEMERK:
Overgangsregler for utstedelse av feltrittskortet – KRV § 522 nr. 7 og 8 og Tillegg 3

Det er NRYF  v/ grenutvalget feltritt (GU-F) som godkjenner trener som autorisert utsteder av feltrittskortet.

Utenlandske trenere kan, etter søknad, få autorisasjon som utsteder av feltrittskortet etter gjeldende norske regler. Avgjøres av GU-F i hvert enkelt tilfelle.

Kriterier: Godkjent A- eller B- trener i Sverige eller tilsvarende.
Kontaktperson: NRYFs sportskoordinator i feltritt

 

Feltrittskortet hest

Feltrittskortet ponni

 

Autoriserte utstedere av Feltrittskortet

(alle nivå)

Kirsten Arnesen Trener III
Hans Bauer Trener II
Inger Bugge Trener II
Piia Pantsu-Jönsson A-trener Sverige
Anne-Cathrine Sellæg Trener II
Kristin Tørmoen Trener II

Autoriserte utstedere av Feltrittskortet

(nivå 1 og 2 for hest/nivå 1 for ponni)

Cristina Bjerkåsholmen Dorati Trener I
Lene Anett Enger Juliussen Trener I
Stine Skedsmo Trener I

 

Grener

X