Grener

Feltrittskomité teknisk personell

Mandat Feltrittskomité teknisk personell (pdf) (Nytt 07.09.2017)

Medlemmer

 Guro Holmedal Kontaktperson Horsepro
 Stein Arne Bergstrøm Feltbanebygger
 Åge Pettersen Feltbanebygger
 Holm-Kjetil Holmsen Godkjenning av stevneinvitasjoner

Grener