Grener

BEST Cup

BEST Cup gjennomføres som et prosjekt under tittelen “Full fokus på ferdigheter”. Ordet BEST henspeiler på følgende: BALANSE – EFFEKTIVITET – SIKKERHET – TIMING.

Målsettingen er å etablere en bedommelsesmetode for terrengdelen for å fremme balansert, effektiv og sikker ridning. Selve terrengdelen bedømmes med henblikk på rytterens ferdigheter og evne til å ri hesten balansert, effektivt, sikkert og med følelese for rett hjelpgivning/innvirkning til riktig tid, på rett måte og i forhold til ulike situasjoner (“timing”). 

Du kan lese mer om cupen her

Bedømmelsesskjema til bruk for terrengdelen finner du her

BEST Cup arrangeres på følgende stevner i 2017:

25. mai Sørum Fritidsgård
5. juni Ellingsrud ridesenter
18. juni Starum
2. september Brekka
9-10. september (finale) Konglungen
Oppdatert resultatoversikt finner du her

 

Grener