Grener

Rekrutteringsgrupper

Grenutvalget i dressur (GU-D) satser aktivt på rekruttering og tilbyr samlinger for ponni, junior og unge ryttere.  Etter deltakelse på en slik samling blir ekvipasjen eventuelt tilbudt en plass i respektiv rekrutteringsgruppe. Kriterier for å være med i rekrutteringsgruppene er at ekvipasjen allerede er kvalifisert og/eller har en ambisjon og et realistisk mål om å kunne ri NM Individuelt inneværende eller neste år.

Rekrutteringsgruppene organiseres under Grenutvalget i dressur (GU-D).

Samlingene tilbys både på Øst- og Vestlandet og det er planlegges flere samlinger i rekrutteringsgruppene gjennom året. De ulike samlingene vil veksle mellom undervisning, programtrening, teori og sosialt samvær og blir av én eller to dagers varighet.

Invitasjon til hver enkelt samling legges ut på www.rytter.no senest 2 uker på forhånd.

Spørsmål om rekrutteringsgruppene  eller annet om samlingene kan rettes til

Lise Oppegård, lise.oppegaard@gmail.com tlf. 90 03 01 11

Unni Henriksbø, Unni.Henriksbo@hioa.no   tlf. 95 21 61 80

Emma Lundin, emmalundin40@gmail.com

Grener