Grener

Rekruttering

Grenutvalget i dressur (GU-D) satser aktivt på rekruttering og tilbyr treningssamlinger for ponni-, children- og junior-ryttere, ungryttere, U25- og senior-ryttere.  Kriterier for å være med på disse samlingene er at ekvipasjen allerede er kvalifisert og/eller har en ambisjon og et realistisk mål om å kunne ri NM Individuelt inneværende eller neste år.

Rekrutteringssamlingene organiseres av Grenutvalget i dressur (GU-D).

Samlingene tilbys både på Øst- og Vestlandet og det avholdes flere samlinger gjennom året. Rekrutteringssamlingenes innhold vil variere mellom undervisning, programtrening, teori og sosialt samvær og er av én eller to dagers varighet.

Invitasjon til hver enkelt samling publiseres på vår hjemmeside og facebook-side senest 2 uker i forkant.

Spørsmål om rekrutteringssamlingene kan rettes til

Lise Oppegård, lise.oppegaard@gmail.com, tlf. 90 03 01 11

Unni Henriksbø, unni.henriksbo@hioa.no, tlf. 95 21 61 80

Emma Lundin, emmalundin40@gmail.com

Grener

X