Grener

Dressurprogram

Nye, oppdaterte dressurprotokoller for spesialdressur, gjelder fra 1.mars 2016. Det er tatt inn nye bestemmelser om fradrag for feil i alle protokollene. Det er viktig å merke seg at fra 1. mars 2016 skal det uansett bare brukes protokoller med datoen 1. mars 2016 nederst på siden.

DRESSURBANER

 Dressurbane 1
 Dressurbane 2

 DRESSURPROGRAM

 2 LC:1 NRYF 2010
3 LC:2 NRYF 2010
 4 LC:3 NRYF 2010
 11 LB:0 NRYF 2009
 12 LB:1 NRYF 2013
 13 LB:2 NRYF 2013
 14 LB:3 NRYF 2013
 15 LB:4 NRYF 2013
 20 LA:0 NRYF 2009
 21 LA:1 NRYF 2011
 22 LA:2 NRYF 2015
 23 LA:3 NRYF 2009
 24 LA:4 NRYF 2013
 25 LA:5 NRYF 2013
 26 MC:1 NRYF 2015
 27 MC:2 Ponni NRYF 2015
 30 NRYFs test for 4-åringer 2015
 31 FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA)
 32 FEIs finaleprogram for 5-åringer 2004/16 (LA)
 33 FEIs innledende program for 6-åringer 2004/16 (MB)
 34 FEIs finaleprogram for 6-åringer 2004/16 (MB)
 35 FEIs innledende program for 7-åringer 2016 (MA)
 36 FEIs finaleprogram for 7-åringer 2016 (MA)
 40 MB:0 2009
 41 MB:1 NRYF 2011
 42 MB:2 NRYF 2012
 43 MB:3 NRYF 2013
 44 MB:4 NRYF 2009
 45 MB:5 NRYF 2013
 50 Prix St. Georges og lag ur FEI 2009
 51 MA:1 NRYF 2009
 60 Intermediaire I FEI 2009/16
 61 VB:1 NRYF 2012
 70 Intermediaire A FEI 2015
 71 Intermadiaire B FEI 2015
 72 Intermediaire II FEI 2014
 73 Grand Prix FEI 16-25 2009
 74 Grand Prix FEI 2009
 75 Grand Prix Special FEI 2009
 80 FEIs innledende program A for children 2014
 81 FEIs innledende program B for children 2014
 82 FEIs lagprogram for children 2014
 83 FEIs individuelle program for children 2014
 90 FEIs innledende program for ponnier 2012
 91 FEIs lagprogram for ponnier 2015
 92 FEIs individuelle program for ponnier 2015
 95 FEIs innledende program for juniorer 2009
 96 FEIs lagprogram for juniorer 2009
 97 FEIs individuelle program for juniorer 2009
 100 FEIs innledende program for unge ryttere 2009
 102 FEIs individuelle program for unge ryttere 2009
 110 MB kür NRYF 2015
 111 FEIs kür for ponni 2009
 112 FEIs kür for junior 2009
 113 FEIs kür for unge ryttere 2009
 114 Intermediaire I Kür FEI 2009
 115 Grand Prix Kür FEI 2009

 Oversikt over gyldige dressurprogram 1. mars 2016

 

Grener