Grener

Sports- og aktivitetsplan

Sportsplanene skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen dressurridning i Norge. Planene blir revidert per 1. desember hvert år av respektive landslagsledere i samarbeid med NRYFs administrasjon.

Sportsplanene kan om nødvendig revideres i løpet av perioden.

Aktivitetsplanene omfatter planlagte møter og samlinger. Det tas forbehold om endringer i løpet av året.

Sportsplan ponni (pdf)
(rev 13.03.2017)
Aktivitetsplan ponni 2017 (pdf)
(rev 13.10.2017)
Sportsplan junior og unge ryttere (pdf) Aktivitetsplan junior og ungryttere (pdf) (rev 18.09.2017)
Sportsplan U25 / Senior (pdf)
 Per 31.01.2017

 

 

 

.

 

 

 

Grener