Grener

Grenutvalg (GU-Di)

DistanserittGrenutvalgene (GU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat for Grenutvalg Distanse (GU-Di)

GU oppnevnes av Forbundsstyret (FS) etter innstilling fra GU eller andre, og er ansvarlig overfor FS. Nye GU-medlemmer oppnevnes for to år av gangen, sittende GU-medlemmer oppnevnes for ett år av gangen; alle med mulighet for forlengelse. FS oppnevner leder av GU. I GU bør områdene toppidrett, bredde, teknisk personell, trener og administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse. Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så lang som mulig.

 

Hildegunn Skulstad
Grenleder, medlem i DiDK
Budsjett
Økonomi
Tlf.: 911 09 362
E-post: hildegunn@gu-di.no

 

 

Tina Høgevold
Statistikk
Adm, web
Loggbøker
Tlf.: 971 40 639
E-post: tina@gu-di.no

 

 

Kari Eiesland
Bredde og rekruttering
Indianercup
HorsePro
Godkjenning av stevneinvitasjoner
Påmelding til og godkjenning av resultater fra utenlandske og CEI ritt
Tlf.: 901 88 802
E-post: kari@gu-di.no

 

Arild Neset
Leder junior- og seniorgruppe (satsning/elite)
Tlf.: 915 36 432
E-post: arild@gu-di.no

 

 

 

Grenutvalg (GU-Di)

X