Nyheter

Fire konferanser på en helg Publisert: 25.10.2018,  Sist endret: 25.10.2018

Ryttersporten anno 2018 engasjerer hestefolk i hele Norge. 110 klubbmedlemmer og tillitsvalgte fra hele landet møttes sist helg på Ullevål Stadion for Utviklingsforum, Arrangørkonferansen, Kretsledermøte og Teknisk komité-møte.

Hovedtemaet for helga var fremtidig organisering av Rytterforbundet. Lørdagen ble derfor startet med en felles del for alle samlingene frem til lunsj. Deretter fortsatt lørdagen med utviklingsforum og arrangørkonferansen. På søndagen var det duket for Teknisk Komité møte og kretsledermøte.

 

Utviklingsforum med debatt

Organisasjonsutvalget har siden det ble vedtatt i forbundsstyret den 26.januar 2017 arbeidet med å gjennomgå forbundets organisasjon både sentralt og regionalt. Det foreløpige resultatet ble presentert på Utviklingsforum.
Blant annet den geografiske oppdelingen av de fremtidige rytterkretsene skapte diskusjoner. Hvor skal grensene gå? Hvor langt må man reise? Hvordan skal KM`ene organiseres? Spørsmålene var mange, og det kom mange gode innspill til organisasjonsutvalget.
Den endelige beslutningen om fremtidig organisering av Rytterforbundet vil bli behandlet på Ryttertinget helga den 06.-07.april 2019.
Arrangørkonferansen
Helgen rommet arrangørkonferanse for både sprang og dressur. På begge konferansene var det rundt 30 deltakere.

Under arrangørkonferansen for sprang ble Grenland Ryttersportsklubb kåret til årets arrangørklubb. Klubben fikk prisen på bakgrunn av at de har arrangert mange gode stevner med høyt servicenivå og godt tilrettelagt stevneplass gjennom flere år.

I dressurrommet ble foreløpig terminliste for 2019 gjennomgått og klubber som ønsker å arrangere L/E stevner, men ennå ikke har søkt, bør gjøre dette snarest.

Borge Rideklubb stilte i september opp på svært kort varsel og tok på seg lag-NM grunnet kverkemistanke på Tanum. For denne strålende innsatsen fikk klubben, ved deres Beate Sæland fikk overrakt en plakett med påskriften «Årets hjelpende hånd 2018» av Gu-Ds leder, Unni Henriksbø.

 

Tekst: Geir André Dalhus, Rill Rytter Fjøren Foto: Rill Rytter Fjøren

X