Nyheter

Endringer i KR I Publisert: 09.09.2017,  Sist endret: 11.09.2017

Under forbundsstyremøte nummer åtte, Sak 46/17 a, gjorde forbundsstyret et vedtak vedrørende offentliggjøring av navn i forbindelse med irettesettelser.

Bakgrunn

FS har mottatt brev fra TKr ved leder Torun Knævelsrud som et svar på president Tore Sannums bemerkninger rundt offentliggjøring av navn, uavhengig av alder ved tildeling av irettesettelser. TKr ble bedt om å gjøre en ny vurdering av FS-vedtaket i sak 62/15 vedrørende publisering av navn i forbindelse med ilegging av irettesettelseskort.

Forbundsstyret gjorde følgende vedtak: FS stiller seg bak TKr presiseringer og endringsforslag, og ber om at dette tas inn i KR1 ved neste revidering. Det besluttes samtidig at ovennevnte presisering gjøres gjeldende fra dags dato når det gjelder offentliggjøring av navn på mindreårige (under 18 år).

Les protokollen fra forbundsstyremøtet her.

Hva betyr dette?
Offentliggjøring av navn skal ikke skje for personer som ikke har fylt 18 år da forseelsen fant sted.  Dette gjelder da avgjørelser tatt av dommer/overdommer, TKr, komiteer for teknisk personell og ankeutvalget. Endringen finner du i tillegg 9 under pkt 4.

KR I finner du oppdatert her.

 

X