Nyheter

Endring i KR I Publisert: 07.08.2018,  Sist endret: 07.08.2018

Det er oppdaget en feil i KR I § 140.1.d. For D-stevne sprang skal høyeste klasse være 1,30/MB p.

En 5 cm høyere klassebeskrivelse har dessverre blitt hengende igjen etter at man gikk bort fra delingen i A og B for D-stevner i sprang.

Oppdatert KR ligger her.

X