Nyheter

Definisjon av lokale og regionale konkurranser Publisert: 03.08.2018,  Sist endret: 03.08.2018

I henhold til barneidrettsbestemmelsene må hver enkelt idrett definere hva som er lokale konkurranser og regionale konkurranser. Norges Rytterforbund vedtok denne definisjonen på forbundsstyremøtet i desember 2017.

Følgende vedtak ble gjort i sak 62/17 NYE BARNEIDRETTSBESTEMMELSER:

Vedtak 1: Klubb- og utvidet klubbstevne er lokale konkurranser og barn mellom 6 og 8 år kan delta i slike konkurranser.

Vedtak 2: Distriktsstevner er regionale konkurranser og barn kan fra det året man fyller 9 år delta på disse stevnene.

Vedtak 3: Regionsinndeling – Det ønskes en overgangsordning i 2018, der pkt 1 og 2 iverksettes umiddelbart. Pkt 3 ønskes inndelt i 4 regioner, men må sees i sammenheng med Organisasjonsprosjektet, ref. sak 61/17.

Endringene tatt med i konkurransereglementet for 2018

Oppdatert konkurransereglement ble lagt ut i februar og her har man tatt med vedtaket som ble gjort av forbundsstyret i desember. Følgende står i KR:

Kap 2 – DEFINISJONER mv.
§ 122 – Ryttere inkl. aldersgrenser, amatørbestemmelser etc.

  1. Barn omfatter aldersgruppen t.o.m. det kalenderåret rytteren fyller 12 år. Barn kan delta i lokale konkurranser f.o.m. det året rytteren fyller 6 år, og i regionale konkurranser f.o.m. det året rytteren fyller 9 år, jf 140.1 Jfr Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

Kap 4 – STEVNER:

  • 140 – Stevnekategorier og terminlister
    b) Klubbstevner regnes som lokale konkurranser. Distriktsstevner regnes som regionale konkurranser. JF. § 122.2 om barns deltakelse i stevner.
    b) Det kan avholdes flere stevnekategorier under samme arrangement, men disse bør være tydelig adskilt, f.eks. på hver sin€ dag(er), del av dagen eller hver sin(e) bane(r). Det må uansett fremheves tydelig fra speaker hvis klassen er klubbklasse. Det kan ikke arrangeres mer enn to klubbklasser (intern eller UK) per dag i tilknytning til andre stevnekategorier.

Hvorfor bestemmelser og rettigheter for barneidretten?
Alle barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting og ikke være redde for å feile.

Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktiviteten bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

For å ivareta dette har Idrettstinget vedtatt bestemmelser om barneidrett, med seneste endringer i 2015.  Disse bestemmelsene må alle idretter følge.

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementert og etterlevd i sin idrett.

For mer informasjon om bestemmelsene, se idrettsforbundet.no.

 

X