Nyheter

Anleggskonferansen 2018 Publisert: 05.03.2018,  Sist endret: 09.03.2018

Norges Rytterforbund inviterer til anleggskonferanse den 05.mai  på Ullevål Stadion i Oslo. 

Flere og bedre anlegg er en av flere  satsingsområder i rytterpolitisk dokument for tingperioden 2015-2019. Rytterforbundet skal bidra til å styrke anlegg eid eller drevet av klubb og blant annet gi klubbene kompetent veiledning om bygging og drift av anlegg.

Se videoen for mer informasjon om anleggskonferansen 05.mai.

Hvilke temaer?
I forbindelse med anleggskonferansen har din klubb muligheten til å komme med forslag til temaer. Gi tilbakemelding på ønskede temaer her.

X