Nyheter

54 klubber får støtte til innkjøpt utstyr i 2017 Publisert: 05.12.2017,  Sist endret: 05.12.2017

For 2017 var det totalt 49,5 millioner som skulle fordeles ut til klubber og særforbund i Norges Idrettsforbund. Norges Rytterforbund fikk en pott på kr 675 980,- til fordeling. Dette tilsvarer 69,4% av den totale søkesummen fra klubbene i NRYF.
Klubbene kunne søke om følgende utstyr:

 • Hindermateriell
 • Merker/bokstaver/kjegler til konkurransebaner
 • Mobile gjerder
 • Trampoline til bruk i voltige
 • Sal, seletøy og hodelag til utlån
 • Vogner
 • Voltigegjord
 • Voltigetønne
 • Materiell for bygging av hindre
 • Mobilt lydanlegg
 • Mobilt tidtakeranlegg
 • Ridehjelmer, sikkerhetsvester (pakke)
 • Mounted Games liten utstyrspakke
 • Mounted Games stor utstyrspakke

Les mer om spillemidler til utstyr her.

Alle klubbene har fått tilsendt et tildelingsbrev med mer informasjon. I 2017 fikk disse klubbene tildelt midler:

Askim Rideklubb Orkdal Rideklubb
Bjørgvin Dressurklubb Oslo Ryttersportsklubb
Blakstad Hestesportklubb Rogaland Rideklubb
Bruråk Hestesportsklubb Råde og Onsøy Rideklubb
Dikemark Ride- og Fritidskl. Sandnes Og Jæren Rideklubb
Drammen og Omegn Rideklubb Sandsvær Ryttersportsklubb
Eidsvoll Hestesportsklubb Sarpsborg og Omegn Rideklubb
Eiker Ride- og Kjøreklubb Seljord Idrettslag ridning
Follo Hestesportklubb Sigdal og Rosthaug Hestesportlag
Fortuna Rideklubb Skedsmo Rideklubb
Fusa Hestesportlag Skånland Stall og Rideklubb
Grenland Ryttersportsklubb Sogndal Køyre- og Rideklubb
Haugesund Rideklubb Solør Rideklubb
Hedemarken Rideklubb Soma Ryttersportsklubb
Holmestrand og Omegn Rideklubb Spydeberg Rideklubb
Hønefoss Og Ringerike Rideklubb Starum Hestesportsklubb
Indre Haugaland Ryttersportklubb Stav Kjøre- og Rideklubb
Jæren Kjøre- og Rideklubb Stord Hestesportlag
Kolnes Rytterklubb Sunndal Rideklubb
Kongsberg og Omegn Rideklubb Sylling Rideklubb
Kristiansand og Søgne Ridekl. Søndre Nordstrand Rideklubb
Lommedalen Kjøre- og Rideklubb Tefre Ryttarklubb
Lysefjorden Ride- og Kjøreklubb Trollheimen ride- og kjørelag
Mastra Hestesportsklubb Trondheim Rideklubb
Molde Rytterklubb Vefsn Hestesportklubb
Moldegaard Ryttersportsklubb Øvre Vang Ride- og Kjøreklubb
Nordreisa Rideklubb Åsane Rideklubb

 

 

X