Nyheter

22 år med internasjonalt verv Publisert: 01.12.2017,  Sist endret: 04.12.2017

Det internasjonale forbundet for ridesport (FEI) gjennomførte i slutten av november sitt årsmøte i Uruguay. Erik Elstad takket for seg etter 22 år med  verv i FEI.

Årsmøtet

I forkant av General Assembly (årsmøte) ble det tilrettelagt for møtevirksomhet og diskusjoner. På denne måten vil man kunne få en bedre innsikt i de ulike sakene og forslagene. Det var 63 internasjonale forbund tilstede. Totalt var det 105 stemmer. 42 internasjonale forbund hadde gitt fullmakt til andre forbund å stemme på vegne av sitt forbund. Fra Norge deltok generalsekretær Ellen Damhaug Scheel  og Carsten Sørlie.

For et kort sammendrag av de ulike vedtakene og diskusjonene se her:
FEIs General Assembly Blog

Takket for seg etter 22 år

Erik Elstad har lang fartstid med verv i det internasjonale rytterforbundet. I 1995 ble han valgt inn som representant i Judicial Comittee. Etter 18 (2013) år ble han valgt inn som leder av FEI Tribunal og har vært det frem til årsmøtet nå i 2017.

En viktig person for Norge

Det er ikke noe tvil om at Erik Elstad har vært en viktig person for Norges Rytterforbund. I internasjonal sammenheng har han representert Norge på en god måte og har vært med på å gi Norge en annerkjennelse, sett i internasjonalt sammenheng. Elstad fikk Norges Rytterforbunds Hederstegn tilbake i 1999.

Kort fortalt behandler FEI Tribunal saker som er oversendt de fra Generalsekretæren i FEI.  Saker som kan havne hos FEI Tribunal er dopingsaker, ankesaker, fortolkning av gjeldende regelverk, mishandling av hest og blant annet brudd på FEIs regler av alle slag etc. Med andre ord så har FEI Tribunal en viktig og stor jobb i den internasjonale organisasjonen.

Norsk representant inn i Nominasjonskomiteen for FEI

Selv om en norsk representant takker for seg så har Norge fått inn en representant i en annen komité. Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel ble valgt inn som Europas representant i Nominasjonskomiteen.

Kort fortalt er Nominasjonskomiteens hovedoppgaven er å innstille kandidater fra medlemslandsforbund til alle stillinger i FEIs presidium og komiteer når det er valg.  Arbeidet nominasjonskomiteen gjør er viktig for å sikre at de som er utnevnt til de ulike vervene har rett kompetanse til å kunne utføre sin plikt.

Komiteen består av 9 medlemmer. Hvert medlem representerer en FEI regional gruppe. Nominasjonskomiteen i perioden 2017 – 2019 vil bli slik:

Group I Nayla Stössel (SUI)
Group II Ellen Damhaug Scheel (NOR)
Group III Alesia Machulskaya (BLR)
Group IV Betty Wates (JAM)
Group V Diego Vallejo (COL)
Group VI Guillermo Lockhart (URU)
Group VII Hussam Zummit (LBA)
Group VIII Melanie Chew (SIN)
Group IX Zara Nicolle (ZAM)

Kilde: FEI

For mer informasjon om hva som ble vedtatt på FEIs årsmøte, se FEIs hjemmeside.

 

X